vision

‘Het maakbare mag verkeren’, vanuit een vermoed dichterlijk verleden en recent aannemersgeslacht.

Zo’n dertig jaar vloeien in de werkwijze van dit architectenbureau, vorm en constructietechnische expertise ineen tot een uitgewogen contextuele en ruimtelijke inpassing. Ongeacht de schaal en oriĆ«ntatie van de ingreep – publieke ruimte, brug, gebouw, interieur of meubel – zijn eisen ten aanzien van menselijk en constructief gedrag, optimaal vertaald binnen het morfologische en juridische kader (locatie, bestemmingsplan en bouwregelgeving). Brandveiligheid en duurzaamheid, in de zin van bestendigheid, zijn vervlochten in elke architectuur opgave.

Some thirty years in the working method of this office for architecture, form and structural expertise fuse into a balanced contextual and spatial fit. Regardless of the scale or orientation of the intervention – public space, bridge, building, interior or furniture – the requirements in terms of human and structural behaviour, are optimally translated within the morphological and juridical framework (location, zoning plans and building legislation). Fire Safety and Durability are intertwined in each architectural assignment.

plan-200x113plan3-200x113plan2-200x113

public space – publieke ruimte – alias Koester & Graaf, Raambuurt in Deventer