process

Via een zorgvuldig doch voortvarend vergelijk tussen alternatieven transformeert het programma van eisen, in veelvoudig overleg met de klant, tot een functioneel en locatiegebonden concept. Bij een expressieve architectonische beeldtaal is het streven evenwel naar ingetogen details en een afwerking met natuurlijke materialen. Elk ontwerp verzoent belevingswaarde met bruikbaarheid en past, sowieso bij een volledige architecten opdracht, binnen het vooraf overeengekomen budget en tijdsbestek. De fasen Initiatief tot en met Oplevering kennen een continu schakelen tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deskundige adviseurs voor krachtsafdracht en klimaat worden gecontracteerd, zonodig en altijd in samenspraak met de principaal.

Via a careful yet energetic comparison between alternatives the programmatic demands transform, in manyfold deliberation with the client, into a functional and site specific concept. With an expressive architectural imagery the strive is nevertheless for modest details and a finishing with natural materials. Every design reconciles experience with utility and fits, at any rate with an extended architects commission, within the previously agreed on budget and space of time. The phases Inititative up to and including Final Approval involve a continuous shifting between strategic, tactical and operational levels. Competent advisors for force distribution and climate are contracted, if required and always in consultation with the principal.

bridge3-159x200bridge2-159x200bridge1-164x200

bridges – bruggen – three footbridges alias Unfolding Hands in Heerhugowaard (W-Friesland)